טפסים

בעמוד זה ,תמצאו מגוון טפסים לשימושכם. הטפסים מחולקים לפי קטגוריות שונות.

לדוגמא:
טפסים לשימוש המחלקה - כולל טפסים המיועדים לשימוש חברי סגל, ראשי מינהל פקולטי ומנהלי יחידות.
טפסים לשימוש העובד - כולל טפסים המיועדים לשימוש העובדים בהתאם לסטטוס ההעסקה שלהם.

ניתן לצפות בהסבר על כל טופס וכללי הגשתו ולאחר מכן להורידו לשימושכם.

טפסים לשימוש העובד

טפסי פרטים אישיים לעובד חדש

קרן קשרי מדע - סגל מחקר

קרן קשרי מדע - קמ"ע

בקשת השתלמות

הודעה על תאונת עבודה

טופס הצהרה להשתתפות בתשלום מעונות

הצהרה על נזק לביגוד

החזר נסיעות/ שימוש בהסעה

החזר הוצאות רכב ואש"ל

שכר לימוד (מכללה) - דור א'

שכר לימוד - דור א'

בקשה לחופשה ללא תשלום

פנסיה

בקשה להשתתף בקורס שאורגן ע"י משאבי אנוש